Tidsbestilling:

 

Mandag til fredag fra kl. 09.00 – 13.00.

Lørdag fra kl. 09.00  – 10.00.

Afvigelser herfra, vil være indtalt  på tlf. svareren.

 

 

PROFIL: Siden jeg i 1981 tog min uddannelse som kiropraktor i England, har jeg  primært arbejdet i egen klinik. Desuden var jeg, i 1998 og 1999, sideløbende ansat  på reumatologisk afdeling på Skive Sygehus, hvilket gav et øget erfaringsgrundlag, i særdeleshed med hensyn til kroniske rygsygdomme.

 

 

ARBEJDSOMRÅDE: Som kiropraktor beskæftiger man sig med undersøgelse, behandling, og rådgivning (forebyggelse) vedrørende funktionsforstyrrelser i kroppens bevægeapparat. Udtrykt på almindelig dansk betyder det, at arbejdet for en stor del går ud på at hjælpe patienterne over smertende spændingstilstande i nakke og ryg. Hyppige symptomer i forbindelse hermed, er f.eks. hovedpine, ischias, samt snurrende/sovende fornemmelser i arme og ben.

 

 

PATIENTHÅNDTERING:  Klinikkens drift hviler på det grundlag, at alle patienter tilbydes en kompetent undersøgelse, behandling og rådgivning, uden overflødige fordyrende elementer.

 

 

HVEM KAN BEHANDLES: Såfremt man ikke lider af anden alvorlig sygdom, eller er svagelig, kan patienter i alle aldre behandles. Det er min erfaring, at de midaldrende med begyndende slidgigt, har særlig stort udbytte af behandlingen. Modsat forholder det sig med patienter der lider af depression, og i visse tilfælde med kvinder i overgangsalderen. I begge de sidstnævnte tilfælde kan det være vanskeligt at opnå et tilfredsstillende resultat.

Patienter der skønnes at kunne opnå et bedre resultat ved anden behandling, eller har behov for supplerende behandling, henvises til dette.

 

 

RØNTGEN: Fra  2003 er det blevet muligt for kiropraktorerne i Århus Amt, at henvise patienter til røntgenundersøgelse på amtets sygehuse.

Herved kan de samlede omkostninger, for patienterne,  holdes på et lavere niveau.

 

 

BIVIRKNINGER: Alvorlige bivirkninger ved kiropraktorbehandling forekommer uhyre sjældent. Til gengæld optræder der ofte forbigående lette gener, som ømhed, træthed og kortvarig uro i de behandlede områder. Behandlingen anses almindeligvis for at være særdeles sikker.

 

 

PRISER: Prisen på  kiropraktorbehandling og røntgenundersøgelse er aftalt i overenskomsten med Den Offentlige Sygesikring.

Røntgenundersøgelse der foretages på amtets sygehuse, er vederlagsfri.

 
 

TAK fordi du gav dig tid til at besøge min hjemmeside. Jeg håber du fandt nogle brugbare oplysninger.

 

Hvis du vil vide om DINE gener kan løses med kiropraktorbehandling, er du velkommen til at ringe og spørge.

 

Lars Hyltoft

Antal besøgende: